BEL 0320 252 126 | MAIL Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meeuwen

Meeuwen

Met een incidentele meeuw heeft niemand problemen. Maar wanneer er teveel meeuwen zijn, ligt agressie op de loer. Zeker in de periode dat de meeuwen jongen hebben.

In Nederland komen een aantal soorten meeuwen voor, zoals de zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw en de kokmeeuw. De zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw veroorzaken de meeste overlast van de vier genoemde soorten in stedelijk gebied.

 • (Larus argentatus)

  Leefwijze

  De meest voorkomende meeuw in het kustgebied is de zilvermeeuw. Zilvermeeuwen broeden in kolonies. Vroeger maakten ze hun nesten in de duinen, maar tegenwoordig worden platte kiezeldaken in de dorpen en steden langs de kust als nestlocatie gebruikt. Landinwaarts zijn zilvermeeuwen ook in de buurt van vuilnisbelten te vinden, waar ze foerageren.

 • (Larus graellsii)

  Leefwijze

  De kleine mantelmeeuw vind je tijdens het broedseizoen hoofdzakelijk aan de kust, maar buiten het broedseizoen is deze meeuw ook in het binnenland te vinden. Ze broeden vaak op platte daken van huizen en gebouwen en zoeken hun voedsel op zee en aan op het strand. De nesten van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen kunnen bij elkaar in de buurt gemaakt worden.

 • (Larus canus)

  Leefwijze

  Stormmeeuwen zijn kleine meeuwen, die qua uiterlijk veel overeenkomsten met zilvermeeuwen vertonen. Wanneer je goed kijkt zijn er echter wel een aantal verschillen te vinden. Stormmeeuwen hebben zwarte ogen waardoor ze een vriendelijkere uitdrukking hebben dan de zilvermeeuw met zijn felgele iris. Stormmeeuwen broeden vaak in een kolonie en komen in de kustprovincies algemeen voor.

 • (Larus ridibundus)

  Leefwijze

  Kokmeeuwen zijn koloniebroeders en maken hun nesten op zandplaten langs de kust, vennen of plassen. Kokmeeuwen kunnen in heel het land (behalve in bossen) foeragerend worden aangetroffen.

Preventie en beheer

In ons land zijn meerdere soorten meeuwen te vinden, zoals de kokmeeuw en de zilvermeeuw. Zeker in de kustgebieden zijn er vaak honderden meeuwen te vinden, de een nog brutaler dan de ander. Wanneer de meeuwen jongen hebben, verdedigen ze hun gebroed fel en agressief. Ook veroorzaken ze met hun geroep naar elkaar veel geluidsoverlast.

Meeuwen zitten en broeden in de stad bij voorkeur op daken. Hebben ze eenmaal een dak uitgekozen waarop ze hebben zitten broeden, dan is de kans groot dat diezelfde meeuw het daaropvolgende jaar terugkeert naar hetzelfde dak. Hun jongen die vaak na 3 jaar geslachtsrijp zijn, keren bij voorkeur ook terug naar hun geboorteplek. Vanuit de meeuw gezien logisch: blijkbaar is de plaats een succes, anders hadden ze ook geen jongen gekregen.

Er zijn verschillende oorzaken voor de aanwezigheid van de meeuwen in de stad. De mens is door de jaren heen steeds meer voedsel op straat achter gaan laten. Tussendoortjes zoals patat, broodjes en dergelijke trekken meeuwen aan. Vroeger gingen wij bewust met ons voedsel om: we kochten niet teveel en restjes werden gewoon door onszelf opgegeten. Schillen gingen met de schillenboer mee. Sinds de welvaart toe neemt zie je meer verspilling, ook op straat. Vuilnisbakken zijn vervangen door zakken (en die worden nu weer door ondergrondse ophaalsystemen vervangen). Die zakken kunnen meeuwen open rijten.

Vuilnisbelten worden steeds vaker gesloten of afgedekt met grond. Waar meeuwen vroeger uitgebreid konden eten op een vuilnisbelt is dat nu bijna nergens meer mogelijk. Ze moeten dus op zoek naar alternatieve voedselplekken.

Doordat de komst van de vos, de natuurlijke vijand, in de duinen hebben steeds meer meeuwen hun toevlucht in de stad gezocht. De overlast neemt hierdoor toe. Meeuwen leren dat onze daken een goede en veilige broedomgeving bieden. Met name de grinddaken lijken veel op hun oude omgeving.

De combinatie van predatie (o.a. vos), voedselaanbod, broedlocatie aanbod en de relatief veilige leefomgeving in de stad maakt dat meeuwen graag in de buurt van de mens aanwezig is.

Aangezien meeuwen beschermde vogels zijn, is wering de beste oplossing. Met bijvoorbeeld netwering op het dak van uw woning, voorkomt u dat de meeuw uitgerekend op úw huis z’n nest maakt. Ook speciale extra hoge vogelpennen van Avipoint en Bird-X, Birdwire en Avishock hoogspanningssystemen zijn effectieve middelen om meeuwen te weren.

Meeuwenwering en meeuwenverjaging zijn twee verschillende dingen. Hoewel meeuwen wel zonder vergunning geweerd mogen worden, is het niet toegestaan om de meeuwen te verjagen als u daarvoor geen vergunning geeft. Vandaar dat preventie zo belangrijk is! Heeft u een vergunning om de meeuwen te laten verjagen, dan worden angstkreten, laser of honden ingezet. Hiermee wordt voorkomen dat agressie uit de hand loopt en dat het afval van de meeuwen (poep, veren, kadavers) de afvoeren van daken verstopt. PCF Holland kan meeuwenoverlast inventariseren en een meerjarenplan opstellen. Dit is een gedegen plan van aanpak, waardoor overlast door meeuwen beheersbaar wordt en blijft. Een onderdeel in het meerjarenplan is bijvoorbeeld nestbeheer. Met een speciale behandeling wordt voorkomen dat de door de meeuw gelegde eieren uitkomen. Op termijn zullen er dus minder meeuwen zijn. Ook leert de meeuw deze plaats te vermijden, omdat hier blijkbaar niet succesvol bebroed kan worden. Om meeuweneieren te mogen behandelen, is een ontheffing noodzakelijk. Deze ontheffing wordt alleen verleend wanneer er sprake is van ernstige overlast en/of van een collectief probleem. Verder adviseert PCF Holland over gebiedsinrichting, bijvoorbeeld over de toewijzing van gedoogdaken. Dit zijn daken waarop de meeuwen wél mogen zitten en broeden, omdat ze daar veel minder overlast veroorzaken. Met deze preventieve en actieve maatregelen kan de meeuwenoverlast op een termijn van 5 tot 10 jaar worden teruggedrongen tot een aanvaardbaar niveau.

Wat kunt u zelf doen?

Bedrijventerreinen en gemeentes

Voor bedrijventerreinen en gemeentes bestaat de mogelijkheid om een meerjarenplan op te stellen en op basis daarvan een ontheffing aan te vragen. Wij kunnen u van A tot Z van dienst zijn: advies, inventarisatie, ontheffingsaanvraag, uitvoering, training, begeleiding, rapportage etc…

Bedrijf

Door meeuwenwering te laten plaatsen, voorkomt u dat de meeuwen uitgerekend op úw dak gaan nestelen. Als uw gemeente of industriegebied een ontheffing heeft om meeuwenoverlast aan te mogen pakken kunt u daar aan deelnemen. In zeer specifieke gevallen kan een ontheffing aangevraagd worden om lokaal een probleem met meeuwenoverlast op te lossen.

Particulier

Door meeuwenwering te laten plaatsen, voorkomt u dat de meeuwen uitgerekend op úw dak gaan nestelen. Ook is het belangrijk dat de aanwezigheid van zwerfvuil wordt teruggebracht. Dit heeft uiteraard alleen zin wanneer u de meeuwen niet bijvoert.

In de gemeente Leiden kunt u subsidie krijgen wanneer u als particulier meeuwwerende maatregelen laat nemen. De subsidie bedraagt maximaal € 350,= per huishouden.

Het is niet toegestaan zelf maatregelen te nemen zoals nesten met legsels te vernietigen of meeuwen te verjagen. Hier is altijd een ontheffing voor nodig met toestemming van de ontheffinghouder. De uitvoering moet altijd door een gemachtigde gebeuren en met de nodige soortenkennis.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.!

FAQ - Vaak gestelde vragen

Hoe kan ik overlast door meeuwen voorkomen of oplossen?

PCF Holland kan u advies geven, preventieve maatregelen uitvoeren en wij kunnen de overlast wegnemen. De Nodige ontheffingen vragen wij voor u aan bij de Provincie of het Rijk. Dit wordt door ons zorgvuldig gedocumenteerd, waarna wij de aanvraag van het begin tot het eind begeleiden.

Zijn meeuwen beschermd?

Ja, stormmeeuwen, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, kokmeeuwen en alle andere meeuwensoorten zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Mag ik meeuwen verjagen, laten schrikken met bijvoorbeeld angstkreten of knallen of op enig andere wijze verontrusten?

Nee, tenzij u over een ontheffing inzake de Wet Natuurbescherming beschikt voor het uitvoeren van deze handelingen. PCF Holland kan dergelijke ontheffingen voor u aanvragen.

Mag ik meeuwen vangen en ergens anders weer loslaten?

Nee, het is verboden meeuwen te vangen.

Waarom vallen meeuwen mensen aan?

Dit doen ze vaak om hun nest met jongen te verdedigen, ook al bevindt zicht dat op een dak op drie hoog en u loopt nietsvermoedend langs op straat of het werkterrein.

Kan er iets tegen aanvallende meeuwen of visdiefjes gedaan worden?

Ja, met preventieve maatregelen, zoals meeuwenwering is het aanvallen te voorkomen. Wij helpen u graag daarbij.

Kunnen meeuwen geweerd worden?

Ja, dat kan met speciale innovatieve technieken die door PCF Holland zijn ontwikkeld. Ook traditionele technieken met netten en pennen zijn mogelijk goede oplossingen.

Is de meeuw een risico m.b.t. de vogelgriep?

Ja, de meeste meeuwensoorten zijn gevoelig voor de vogelgriep, zoals H5N1 en H7N7.

Mag een een meeuw die ziek of gewond is helpen?

Ja, meldt de meeuw zo snel mogelijk bij de dierenarts, vogelopvang, vogelasiel of de dierenambulance. Zij vertellen u wat u het beste kunt doen.

Last van ongedierte? Wij lossen het graag voor u op!
Maak nu geheel vrijblijvend een afspraak.
Zakelijk & Particulier
Maak een afspraak
» of bel 0320 252 126

Contact

Postadres
PCF Holland

Postbus 2087
8203 AB Lelystad

T 0320 252 126
F 084 2255 136
Bezoekadres 
PCF Holland
Apolloweg 138
8239 DA Lelystad

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.pcfholland.nl

Kwaliteit en Keurmerk

Onze vestiging in Lelystad valt onder het landelijk dekkende keurmerk van KPMB, VCA*, ISO9001, ISO14001, NEN 4400 en ons lidmaatschap van de NVPB. Ga voor meer informatie naar: www.anticimex-documenten.nl